Hakkımızda

Hakkımızda

Vakıf, gayesinde yer alan amaçlarını gerçekleştirmek üzere, üniversiteler, okullar ve benzeri her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kütüphaneler, araştırma ve dökümantasyon merkezleri, enstitüler, kurslar, yurtlar, kültür siteleri, etüt merkezleri, dershaneler, pansiyonlar, spor salonları, lokaller, kıraathane ve kahvehaneler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve her türlü sağlık kuruluşları, sosyal tesisler, mahalle konakları, sığınma evleri, oteller, huzur evleri, aş evleri, deniz kıyısında, dağlarda ve kırlarda dinlenme amaçlı kamp ve benzeri amaçlı, halkımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü tesisi kurar ve çalıştırır. Bu binaların inşaatlarını bizzat kendisi yapabileceği gibi, başka kişi ya da kuruluşlara da yaptırabilir. Yapım sırasında gönüllülük esasıyla, imece usulüyle, kişilerden karşılıksız ya da bedelini ödemek suretiyle iş gücü veya malzeme yardımı alabilir. Tamamlanıp hizmete sunulan bina ve tüm tesislerin yenilenme onarımlarına katkıda bulunur, gerektiğinde gerçek kişiler ile özel ve kamu, kurum, kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak çalışma yapar ve bu ilişkileri gerektiren koşulları düzenler.

Vakıf, amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar, yaz kursları, dönemsel kurslar, konferanslar, şiir dinletileri, tiyatrolar, konserler, ilmi ve kültürel toplantılar, paneller, sempozyumlar, anma günleri, ödüllü veya ödülsüz yarışmalar ve benzeri her türlü sosyal etkinliği düzenler; sergi ve kermesler açar, bu faaliyetlerini kamuya açık veya kapalı mekanlarda yapar; ayrıca bu etkinliklerini tv, radyo ve internette yayınlar; gerekli izinleri almak kaydıyla yürüyüş, basına açıklaması vs. şeklindeki çeşitli faaliyetlerle kamuoyuna her türlü duyuruyu yapar; gazete, dergi çıkartır, kitap bastırır, ilan verir, cd, dvd, broşür vs. dağıtır, yazılı ve görsel medyada her türlü program yayını yapar; bu konuda çalışma yapanlara destek olur, sivil toplum örgütlerinin etkinlik ve faaliyetlerine iştirak eder.

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını, ailelerinin veya kanuni yakınlarının talep etmesi halinde, önce zeka ve bilgi seviyelerini ölçer, başarılı olabileceği kanaati edinilen çocukların anne ve babasının rıza ve onayı dairesinde, her türlü eğitim ve öğrenim giderlerini karşılar ya da bu çocuklar için eğitimini ve diğer ihtiyaçlarını maddi gücü olan kişi ve kuruluşların karşılaması için aracılık eder. Bu çalışmalarında yetim, öksüz, engelli çocuklar ile şehit çocuklarına öncelik tanınır.

CLOSE
CLOSE