Eğitim Hizmetleri

Eğitim Köprüsü

Vakfımızın başlıca gayelerinden olan eğitim konusunda; ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını, ailelerinin veya kanuni yakınlarının talep etmesi halinde, önce zeka ve bilgi seviyelerini ölçer, başarılı olabileceği kanaati edinilen çocukların anne ve babasının rıza ve onayı dairesinde, her türlü eğitim ve öğrenim giderlerini karşılar ya da bu çocuklar için eğitimini ve diğer ihtiyaçlarını maddi gücü olan kişi ve kuruluşların karşılaması için aracılık eder. Bu çalışmalarında yetim, öksüz, engelli çocuklar ile şehit çocuklarına öncelik tanınır.

Medeniyetin kalbini oluşturan ve oluşturmaya devam edecek olan çocuklarımıza uzatılacak cömert ellere; güvenilir ve sağlam bir köprü oluşturabilmek adına…