Fidan

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki;

“Bir Müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır, ondan çalınan şey kendisi için sadakadır, yabânî hayvanların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır.” (Müslim, Müsâkât, 7)

Bu müjdeye nail olabilmek için, sizin adınıza bu hayra aracı olarak ailenizin ve sevdiklerinizin adına fidan dikiyoruz.